Research centers of Chemistry Department

Research Centers: 

Research Plan 2010-2011
Patents

Certificate Sample

The mission of our center is about developing knowledge about Chemistry through advanced and professional research.

The main research subjects are: analizele fizico-chimice ale apelor geotermale, ale apelor reziduale provenite din industrie, aplicarea unor procedee recuperative în vederea separării unor metale din ape reziduale, utilizarea unor metode moderne de epurare a apelor naturale şi reziduale, tehnici de prevenire a problemelor de depunere şi coroziune apărute la utilizarea apelor geotermale în scopul încălzirii, investigarea compuşilor anorganici şi organici din punct de vedere chimic şi structural, izolarea şi analiza prin metode cromatografice a unor compuşi biologic activi din produse naturale, hidroliza enzimatică a unor compuşi naturali.

Research, Development and Innovation directions:

  • monitorizarea compoziţiei chimice a apelor geotermale şi a apelor uzate rezultate din diverse procese tehnologice;
  • sinteza şi identificarea unor compuşi organici şi urmărirea mecanismelor de reacţie;
  • sinteza unor compuşi anorganici cu structură complexă;
  • identificarea şi separarea unor compuşi biologic activi prin metode cromatografice de înaltă performanţă;
  • aplicarea unor tehnici moderne de interferometrie cu laser în domeniul chimiei alimentare.

Development in these research areas leads to integration into the national and international academic community, also bringing contribution to the development of human resources with superior qualifications for the science-society dialogue at the same time.

Ways of using the research, development and innovation results and their degree of recognition:

  • Elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI/BDI, în volumele unor conferinţe/ sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
  • Elaborarea de cărţi de specialitate / monografii şi cursuri universitare în domenii prioritare.
  • Valorificarea rezultatelor obţinute prin programe naţionale şi internaţionale, granturi şi contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu diverşi beneficiari.
  • Atragerea studenţilor valoroşi chiar din anii mici, care să devină ulterior cercetători în domeniile de cercetare ale centrului.
  • Incurajarea participării masteranzilor în activităţile specifice centrului, în scopul formării unor buni specialişti.

Through the obtained results, the Applied Chemistry Research Center will contribute to the expansion of Romanian research visibility, not only nationally but also at a European integration level.

Research center contracts

Research contract incomes

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.