SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ORADEA-25 MAI 2018