Măsuri privind limitarea răspândirii COVID-19

Informații generale

Comunicare cu Secretariatul facultatii se va face exclusiv on-line, utilizand adresa de email secretariatfis@uoradea.ro

Contractele de studiu si carnetele de student vor fi ridicate/depuse doar prin intermediul indrumatorului de an in urma unei intalniri stabilite de catre acestia, cu respectarea conditiilor de preventie in contextul epidemiologig Covid.

Formularele de documente/cereri se pot descarca accesănd meniul Doumente tip

Situatia școlara se va face la adresa studinfo.uoradea.ro

Anuț taxe școlarizare/burse sociale an universitar 2020-2021

În cazul studenților înmatriculați la forma de școlarizare cu taxă plata taxei/ratei se face prin virament bancar sau la caseria Universității (informatii)

Dovada achitării va fi transmisă în format electronic la adresa de email secretariatfis@uoradea.ro

Alte informații referitoare la reduceri/restituiri taxe de școlarizare, burse sociale vor fi afisate ulterior conform unui calendar stabilit de către Conducerea Universității din Oradea.

Burse

Lista finala burse sem I an universitart 2020-2021

Lista finală burse sociale ocazionale sem I 2020-2021

Perioada pentru contestatii este 4-5 nov 2020.

Anunt burse sem I an universitar 2020-2021

PRACTINDERMED

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6. Educație și Competențe Obiectiv specific: 6.13
Beneficiar: Universitatea din Oradea Titlu proiectului: Formarea profesională prin activități practice cu scopul creșterii inserției pe piața muncii în domeniul medical
Acronimul: PRACTINDERMED
Contract: POCU 12857 /16.10.2020
Cod SMIs 2014+: POCU/ 626 / 6/13 /133248

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta parteneriate cu noi persoane juridice din sectorul privat, pentru a crește rata de participare a studenților la stagiile de practică facultativă organizată în cadrul proiectului, respectiv de a optimiza oferta educatională centrată pe formarea și dezvoltarea competențelor profesionale cerute pe piata muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane. Astfel, proiectul vizează înscrierea și parcurgerea a unui număr de 321 studenți la stagii de practică facultativă
din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care va facilita inserția absolvenților pe piața muncii.

Cum poți participa în proiect ?

CCSC - Seminar online - 26.11.2020

Centrul de Consiliere si Servicii privind Cariera din cadrul Universității din Oradea, organizează în data de 26.11.2020,  3 seminarii online destinate studenților din anul I, în cadrul proiectului FDI – StartEDU, finanțat de CNFIS - Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020.

Activitățile cu caracter educativ- aplicativ, vor fi susținute de către specialiști cu o experiență incontestabilă în domeniu.

Seminarele se vor desfășura online prin intermediul platformei Zoom.

Link-ul de inscriere la seminariile online din data de 26 noiembrie 2020

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.