PRELEGERI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Prelegerile vor avea loc în sala C122 (Corpul C - etajul I), de la ora 18.00

Data Tema Cadru didactic
13.04.2016

Ecuaţii şi inecuaţii

Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Ecuaţii şi inecuaţii trigonometrice.

Confereniar.dr.

Sorin Mureșan

15.04.2016

Trigonometrie. Aplicaţii în geometrie 

Funcţiile trigonometrice şi funcţiile trigonometrice inverse. Teorema sinusurilor şi teorema cosinusului. Rezolvarea triunghiurilor.

Lector dr.

Simona Drăgan

18.04.2016

Funcţii

Noţiunea de funcţie. Funcţii injective, surjective, bijective. Funcţii elementare.

Lector dr.

Loredana Iambor

20.04.2016

Structuri algebrice

Grup, inel, corp: exemple semnificative, proprietăţi. Morfisme de grupuri şi de inele.

Lector dr.

Dorina Fechete

22.04.2016

Metode vectoriale în geometrie

Operaţii cu vectori. Coliniaritate, concurentă, paralelism.

Lector dr.

Grațiela Cicortaș

25.04.2016

Mulțimea numerelor complexe

Forma algebrică şi forma trigonometrică a numerelor complexe. Modulul unui număr complex. Ecuații binome.

Conf.dr.

Sorin Mureșan

27.04.2016

Studiul funcţiilor folosind derivatele acestora

Rolul primei derivate şi a celei de-a doua derivate în studiul variaţiei unei funcţii. Reprezentarea grafică a unei funcţii. Teorema lui Lagrange.

Lector dr.

Lucian Coroianu

04.05.2016

Metode analitice in geometrie

Ecuaţia dreptei în plan. Condiţii de paralelism şi de perpendicularitate. Calculul unghiurilor, distanțelor şi a ariilor.

Lector dr.

Grațiela Cicortaș

06.05.2016

Limite de şiruri şi limite de funcţii 

Şiruri de numere reale. Operaţii cu şiruri convergente, limite remarcabile. Limite de funcţii, limite remarcabile. Asimptotele unei funcţii.

Profesor. dr.

Adrian Ban

09.05.2016

Inele de polinoame şi ecuaţii algebrice

Teorema împarţirii cu rest, teorema lui Bezout, relaţiile lui Viete. Ecuaţii algebrice.

Conf.dr.

Ioan Fechete

11.05.2016

Calcul integral I

Primitive. Metode de calcul a primitivelor unei funcţii: integrarea prin părţi şi schimbarea de variabilă.

Profesor. dr.

Adrian Ban

13.05.2016

Inducţia matematică. Combinatorică. Binomul lui Newton 

Metoda inducţiei matematice. Metode de numărare. Identităţi combinatoriale. Binomul lui Newton.

Profesor. dr.

Mircea Balaj

16.05.2016

Matrice. Determinanţi 

Reguli de calcul matriceal. Calculul determinaţilor. Inversa unei matrice. Puteri ale unei matrice. Ecuaţia caracteristică.

Lector dr.

Loredana Iambor

18.05.2016

Sisteme de ecuaţii liniare

Regula lui Cramer. Studiul compatibilităţii unui sistem liniar. Sisteme omogene.

Lector dr.

Emilia Borşa

20.05.2016

Calcul integral II

Integrarea funcţiilor raţionale, a funcţiilor iraţionale şi a funcţiilor trigonometrice.

Lector dr.

Lucian Coroianu

23.05.2016

Aplicaţii ale calculului integral

Arii şi volume. Şiruri definite cu ajutorul integralelor.

Lector dr.

Simona Drăgan

25.05.2016

Probleme de sinteză 

Exemple de subiecte propuse la examenul de Bacalaureat.

Conf.dr.

Ioan Fechete

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.