Organigramă

Conducerea Facultăţii de Informatică și Ştiinţe

Decan: Prof.univ.dr. Eugen-Victor Macocian  macocian@uoradea.ro
Prodecan:  Conf. univ. dr. Fechete Ioan ifechete@uoradea.ro

Organigrama

Departamentul de BIOLOGIE

Director: prof.univ.dr.habil. Diana Cupşa

Departamentul de CHIMIE

Director: conferentiar dr.ing. Oana Delia Stanasel

Departamentul de FIZICĂ

Director: lector univ.dr. Monica Adina Toderas

Departamentul de MATEMATICĂ - INFORMATICĂ

Director: prof.univ.dr. Constantin Popescu

Secretar şef al facultăţii

ing. Marcela Lenuţa Ştefan

Personal didactic auxiliar:

  • Gherebenes Monica Florentina laborant
  • Szabo Csilla laborant

Consiliul Facultăţii de Informatică și Ştiinţe(9 cadre didactice, 5 studenţi)

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Departament
1 Prof. univ. dr. Macocian Victor-Eugen Decan Fizică
2 Conf. univ. dr. Fechete Ioan Prodecan Matematică-Informatică
3 Prof. univ. dr. habil. Cupşa Diana Director departament Biologie
4 Conf. univ. dr. Stanasel Oana Delia Director departament Chimie
5 Lect. univ. dr. Toderaș Adina Monica Director departament Fizica
6 Prof. univ. dr. Popescu Constantin Director departament Matematică-Informatică
7 Conf. univ. dr. Covaciu Marcov Severus Daniel Membru titular Biologie
8 Prof.univ. dr. Badea Gabriela Elena Membru titular Chimie
9 Conf. univ. dr. Mureşan Sorin Nicolae Membru titular (Administrator șef) Matematică Informatică
10 Maier Alexandra Roxana Maria student biologie MEMBRU STUDENT
11 Campoan Andreea student fizică medicală MEMBRU STUDENT
12 Budei Nicolai student informatică MEMBRU STUDENT
13 Ioaneș Emanule-Madălin student matematică MEMBRU STUDENT
Reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii din Oradea

conf.univ.dr. Căuş Vasile Aurel - președintele Senatului

prof. univ.dr.habil. Diana Cupșa

lector univ.dr. Cristian Dorin Horea

studentul Cret Bogdan

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.