Admitere master 2022 Facultatea de Informatică și Științe

Liste finale iulie 2022 cu candidatii declarati admisi.

Candidații declarați admiși care doresc sa confirme locul obținut prin concurs, au obligația să se prezinte FIZIC la Secretariatul facultății (pav. C, sala C107) pentru a depune actele în original.

Confirmarea locului se realizează prin achitarea taxei de înmatriculare respectiv a primei rate a taxei de scolarizare, dacă este cazul.

Programarea pe sali admitere master

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022/2023

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (CICLUL II)

Nr. crt.

Domeniul

Specializarea

A acreditată/ AP autorizată să functioneze provizoriu

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

Taxa (lei)

1

Biologie

Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor  A

15

60

3200

2

Chimie

Chimie structurală şi aplicativă                          A

15

35

3200

3

Fizică

Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale       A

15

135

3200

4

Informatică

Sisteme distribuite în Internet                             A

14

36

3200

5

Matematică

Structuri matematice fundamentale                    A

14

36

3200

I. Reducerea taxei de şcolarizare cu 50%:

 1. copii angajaţilor titulari ai Universităţii Oradea, studenţi de la forma de învăţământ zi, studii de licenţă sau masterat sistem Bologna; au vârsta până în 26 de ani. Reducerea se aplică o singură dată pentru fiecare program de studiu (licenţă şi masterat).
 2. la cerere, studenţii / absolvenţii Universităţii din Oradea care urmează cursurile unui al doilea program de studii de acelaşi nivel (licenţă sau master);

II. Scutirea taxei de şcolarizare pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament, case de tip familial, orfanii de ambii părinţi. Beneficiază de drepturile menţionate studenţi de la forma de învăţământ zi, studii de licenţă sau masterat sistem Bologna; au vârsta până în 26 de ani. Reducerea se aplica o singură dată pentru fiecare program de studiu (licenţă şi masterat).

Inscrierile

Se pot face intre orele 9-16 din 4 iulie la secretariat sau online https://studinfo.uoradea.ro/admitere

Acte necesare

 • Diploma de licenta sau adeverinta de absolvire (in original sau copie simpla, certificata cu originalul de institutia unde este depus originalul documentului, insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la institutia respectiva - in cazul in care candidatul are depus originalul la o alta institutie) sau, in cazul unversitatilor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2022, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (in aceleasi conditii ca si diploma de licenta);
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta (in original sau copie simpla, certificata cu originalul de institutia unde este depus originalul documentului, insotita de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la institutia respectiva - in cazul in care candidatul are depus originalul la o alta institutie) sau, in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2022, adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant (in aceleasi conditii ca si diploma de bacalaureat);
 • Certificatul de nastere in copie simpla (candidatul trebuie sd prezinte documentul in original pentru certificare in acest caz);
 • Certificat de casatorie in copie simpla (candidatul trebuie si prezinte documentul in original pentru certificare in acest caz) - dacd este cazul;
 • Adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt pentru facultatea la care candideazi;
 • 2 fotografii tip buletin;
 • Carte de identitate (original pentru conformitate) si copie;
 • Chitanta / ordin de plata de achitare a taxei de inscriere sau dovada aproadrii scutirii de taxa de inscriere;
 • Acord de prelucrare a datelor personale.

Criterii de admitere

Proba de concurs constă într-o probă orală susţinută de către candidaţi în faţa comisiei de examen. În situaţii excepţionale, proba se poate organiza şi on line. Subiectele probei se stabilesc pe baza tematicii și a bibliografiei afişate. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

DEPARTAJAREA. În eventualitatea existenţei mai multor candidați cu medii de admitere egale, departajarea se va face pe baza notei de la Proba 1 a examenului de licenţă, iar dacă egalitatea persistă, pe baza mediei generale de la bacalaureat.

Calendar

Sesiunea IULIE 2022

1. Concursul de admitere
Înscrierea candidaţilor 04.07.22 (ora 8:00) – 18.07.22 (ora 14:00)
Proba de concurs (proba orală – interviu) 18.07.22 (ora 15:00)
Afişarea rezultatelor preliminare 18.07.22 (ora 20:00)
Depunerea contestaţiilor 19.07.22 (ora 8:00 – 14:00)
Afișarea rezultatelor după contestaţii 19.07.22 (ora 16:00)

 

2. Confirmarea locurilor obţinute prin concurs
Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa I) 20.07.22 (ora 8:00) – 22.07.22 (ora 12:00)
Afişarea rezultatelor după redistribuire 22.07.22 (ora 16:00)
Confirmarea locurilor obţinute prin concurs (Etapa II) 25.07.22 (ora 8:00) – 01.08.22 (ora 12:00)
Afişarea rezultatelor finale 01.08.22 (ora 16:00)
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.