PRACTINDERMED

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 6. Educație și Competențe Obiectiv specific: 6.13
Beneficiar: Universitatea din Oradea Titlu proiectului: Formarea profesională prin activități practice cu scopul creșterii inserției pe piața muncii în domeniul medical
Acronimul: PRACTINDERMED
Contract: POCU 12857 /16.10.2020
Cod SMIs 2014+: POCU/ 626 / 6/13 /133248

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta parteneriate cu noi persoane juridice din sectorul privat, pentru a crește rata de participare a studenților la stagiile de practică facultativă organizată în cadrul proiectului, respectiv de a optimiza oferta educatională centrată pe formarea și dezvoltarea competențelor profesionale cerute pe piata muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane. Astfel, proiectul vizează înscrierea și parcurgerea a unui număr de 321 studenți la stagii de practică facultativă
din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care va facilita inserția absolvenților pe piața muncii.

Cum poți participa în proiect ?

Trebuie să fii student la Universitatea din Oradea, la unul din programele de studii:
Facultatea de Medicină și Farmacie

  • Medicină
  • Medicină dentară
  • Farmacie
  • Asistență medicală generală
  • Tehnică dentară
  • Radiologie și imagistică
  • Balneofiziokinetoterapie și recuperare
  • Nutriție și dietetică

Facultatea de Informatică și Științe:

  • Fizica medicală
  • Fizica explorărilor și terapiilor biomedicale

Au prioritate studenții din ultimii doi ani de studiu
Trebuie să ai reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban, în regiunea Nord-Vest (Județul Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)
Ce ai de făcut ?

1. Completezi Formularul de înregistrare pe linkul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe198otApkP6CiiGmFYzhoxU6N5LJ2g...
2. Participi la un scurt interviu de verificare a eligibilității
3. Depui dosarul
4. Semnezi contractul de participant
5. Participi la activitățile proiectului

Care sunt beneficiile?
- Utilizarea platformei PRACTINDERMED – în vederea relaționării între studenți și potențiali angajatori - Stagiu de formare privind utilizarea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului – organizat de U.O. - Stagiu de practică de specialitate – organizat la partenerii de practică
- Curs de formare antreprenorială prin întreprindere simulată – organizat de partenerul nostru APPAR

Te așteptăm cu drag!!!

Informații suplimentare:

Facultatea de Medicină și Farmacie:
e-mail: fmf@uoradea.ro tel: +40 259 408 403 sau +40 259 408 405

Facultatea de Informatica și Științe:
e-mail: secretariatfis@uoradea.ro tel: +40 259 408 161

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.