Anuț taxe școlarizare/burse sociale an universitar 2020-2021

În cazul studenților înmatriculați la forma de școlarizare cu taxă plata taxei/ratei se face prin virament bancar sau la caseria Universității (informatii)

Dovada achitării va fi transmisă în format electronic la adresa de email secretariatfis@uoradea.ro

Alte informații referitoare la reduceri/restituiri taxe de școlarizare, burse sociale vor fi afisate ulterior conform unui calendar stabilit de către Conducerea Universității din Oradea.

Orarele pentru semestrul I an universitar 2020-2021

Orarele pentru semestrul I anul universitar 2020-2021 le puteti consulta din atasamentul de mai jos.

Anunt pentru studenții anului I

Studenții programelor de studiu Biologie și Chimie anul I se vor intâlni cu îndrumătorii de an vineri 2 oct. 2020 la ora 10 în sala C209(Biologie) și C109(Chimie).

Studenții programelor de studiu Fizică Medicală, Matematică și Informatică vor participa la întalniri online cu îndrumatorii de an conform unei programări ce le va fi comunicată de către aceștia.

Sesiune suplimentară de reexaminari pentru anii terminali

Având in vedere situalia creatd de pandemia de SARS-CoV 2, in special suslinerea pentru prima datd a examenelor in varianta on-line, propun adoptarea următoarelor măsuri, doar pentru anii terminali din anul universitar 2019-2020:

  • organzarea unei sesiuni suplimentare de restanțe și măriri de note in intervalul 13-18.07.2020, prin completare la structura anului universitar 2019-2020;
  • respectarea in totalitate a tuturor celorlalte prevederi din reglementările interne.

Anunț privind eliberarea adeverințelor de absolvire

ANUNŢ

Adeverinţele de absolvire se vor elibera din ziua de luni, 06.07.2020, la Secretariatul Facultăţii de Informatică și Ştiinţe, pav. C, sala C107.

Absolvenții vor preda carnetul de student și legitimațiile CFR, iar pentru Diploma de Licență sunt necesare 2 fotografii ¾ pe hârtie mată.

03.07.2015

DECANAT

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.