Sesiune suplimentară de reexaminari pentru anii terminali

Având in vedere situalia creatd de pandemia de SARS-CoV 2, in special suslinerea pentru prima datd a examenelor in varianta on-line, propun adoptarea următoarelor măsuri, doar pentru anii terminali din anul universitar 2019-2020:

  • organzarea unei sesiuni suplimentare de restanțe și măriri de note in intervalul 13-18.07.2020, prin completare la structura anului universitar 2019-2020;
  • respectarea in totalitate a tuturor celorlalte prevederi din reglementările interne.

Anunț privind eliberarea adeverințelor de absolvire

ANUNŢ

Adeverinţele de absolvire se vor elibera din ziua de luni, 06.07.2020, la Secretariatul Facultăţii de Informatică și Ştiinţe, pav. C, sala C107.

Absolvenții vor preda carnetul de student și legitimațiile CFR, iar pentru Diploma de Licență sunt necesare 2 fotografii ¾ pe hârtie mată.

03.07.2015

DECANAT

Anunț credite necesare promovare in anul următor de studii

Anexa 1, HS nr. 05/18.05.2020 la Regulamentul ECTS, pentru anul 2019-2020

Art. 3
Studentul care acumuleaza minimum 15 credite din anul universitar current, 2019-2020, poate fi inscris in anul urmator.

Programarea exemenlui de finalizare studii iunie 2020

Tabelele cu studenții înscriși le găsiți în atașamentele de mai jos.

Programarea pe săli o găsiți tot în atașamentele de mai jos.

Admitere 2020

Admitere septembrie:

Rezultate finale:

Masuri examen admitere 2020

Prezentare specializări:

Regulament examen finalizare studii 2020

Înscrierea la examenul de licenţă/disertaţie, sesiunea iunie 2020, se desfăşoară în perioada 09.06.2020 – 22.06.2020 , numai on-line cu respectarea Completării la Regulamentul propriu privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, valabil începând cu anul univ. 2019/2020.
Examenul se va desfăşura ”față în față” în perioada 24 - 26 iunie 2020.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.