ANUNŢ - În atenţia studenţilor din anii terminali

Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea iunie - iulie 2016, se desfăşoară în perioada 21.06.2016 – 04.07.2016 la Secretariatul Facultăţii, iar examenul se va desfăşura în 05 - 07 iulie 2016.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată şi vizată;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie mată);
  • copii ale certificatului de naştere, căsătorie (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);
  • Lucrarea de Licenţă sau Disertaţie însoţită de referatul lucrării.

Tabere vara 2016

Studenţii care solicită bilete gratuite pentru tabăra de vară, sunt rugaţi să depună cerere până în data de 20.05.2016, la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, pav.C, cam.107.

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti sunt studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, forma de şcolarizare buget, integralişti, cu vârsta pâna la 35 de ani.

Repartizarea locaţiilor şi a perioadelor se va realiza în perioada 27.06 – 30.06.2016.

PRELEGERI PENTRU PREGĂTIREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Prelegerile vor avea loc în sala C122 (Corpul C - etajul I), de la ora 18.00

Data Tema Cadru didactic
13.04.2016

Ecuaţii şi inecuaţii

Ecuaţii şi inecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Ecuaţii şi inecuaţii trigonometrice.

Confereniar.dr.

Sorin Mureșan

15.04.2016

Trigonometrie. Aplicaţii în geometrie 

Funcţiile trigonometrice şi funcţiile trigonometrice inverse. Teorema sinusurilor şi teorema cosinusului. Rezolvarea triunghiurilor.

Lector dr.

Simona Drăgan

18.04.2016

Funcţii

Noţiunea de funcţie. Funcţii injective, surjective, bijective. Funcţii elementare.

Lector dr.

Loredana Iambor

20.04.2016

Structuri algebrice

SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ PRO INVENT, Ediţia a XIV-a, 2016 Cluj-Napoca

În perioada 23-25 martie, 2016, a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a Salonului Internaţional de Inventică-PRO-INVENT 2016, Cluj-Napoca.

Universitatea din Oradea a participat cu 10 brevete de invenţie, a adus 5 medalii de aur şi cea mai înaltă distincţie de la SALONUL INTERNAŢIONAL DE INVENTICĂ, organizat la Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Cluj.

International Conference on Sciences 2016

UNIVERSITY OF ORADEA

FACULTY OF SCIENCES

13-14 MAY 2016

ORADEA

ROMANIA

SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR ŞI A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR - ORADEA 14 MAI 2016

Programul de desfăşurare a sesiunii

14.05.2016

900-1000 Primirea participanților

1000-1030 Deschiderea festivă

1030-1200 Activităţi pe secţiuni

1200-1230 Pauză de cafea

1230-1700 Activităţi pe secţiuni

1700-1800 Înmânarea diplomelor de participare

Program sectiunea Matematica si Informatica

Secţiuni propuse:

SELECŢIE BURSE ERASMUS PENTRU STUDENŢI

Selecţia studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Oradea pentru acordarea burselor ERASMUS + Student Placement va avea loc Marţi 12.04.2016 în amfiteatrul C209, la ora 10.

Criteriile generale de eligibilitate sunt disponibile pe site-ul http://www.uoradea.ro/display6000

Criteriile specifice de eligibilitate stabilite de Comisia de Selecţie sunt următoarele:

  • Cunoştinţe de limbă străină  -  interviu în timpul selecţiei
  • Depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe până în ziua precedentă selecţiei (luni 11.04.2016, ora 15)

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta sesiunea iulie 2016, sept 2016, februarie 2017

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta sesiunea iulie 2016, sept 2016, februarie 2017 poate fi consultata descarcand atasamentele de mai jos.

Orar semestrul II an univesitar 2015-2016

Orarele le puteti consulta dupa ce descarcati atasamentul corespunzator de mai jos.

Programarea examenelor semestrul I 2015-2016

Programarea examenelor pentru semestrul I(2015-2016) o puteti descarca din atasamentul de mai jos.

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.