Anunț examen licență/disertație sesiunea septembrie 2016

Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea septembrie 2016, se desfăşoară în perioada 05.09.2016 – 12.09.2016 la Secretariatul Facultăţii, iar examenul se va desfăşura în 13 - 15.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie mată);
  • copii ale certificatului de naştere, căsătorie (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);
  • Lucrarea de Licenţă sau Disertaţie însoţită de referatul lucrării.

Oradea, 20.07.2016

Admitere 2016

În atașamentele de mai jos puteți găsi rezultatele finale ale Admiterii 2016.

SITUAȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI pe locuri, domenii şi programe de studii la Facultatea de Științe pentu Admiterea 2016 – sesiunea iulie 2016

Oradea, 25.07.2016

CICLUL DE STUDII DE LICENŢĂ (CICLUL I)

Nr. crt.

Domeniul

Specializarea

A acreditată

AP autorizată să functioneze provizoriu

Formă de învăţământ/ durată

Candidați înscriși

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxa

Taxa (lei)

1

Biologie

Biologie

A

Zi (3 ani)

26

23

57

2200

2

Chimie

Chimie

PROGRAMAREA EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR SESIUNEA IUNIE – IULIE 2016

In atașamentul de mai jos aveți programarea examenelor de finalizare a studiilor sesiunea iunie iulie 2016 precum și repartiția sălilor.

Programarea restanțelor pentru anii terminali

Din atasamentul de mai jos puteți consulta programarea restanțelor pentru anii terminali sesiunea iunie 2016.

Programarea exemenelor semestrul II 2015-2016

Descarcați atașamentul pentru a putea consulta programarea examenelor pe semestrul II (anii I si II).

SELECŢIE BURSE ERASMUS PENTRU CADRE DIDACTICE

Selecţia cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Oradea pentru acordarea burselor de mobilitate ERASMUS TA şi ST va avea loc LUNI 13.06.2016 în amfiteatrul C209, la ora 12.
 
Criteriile generale de eligibilitate sunt disponibile pe site-ul
 
Criteriile specifice de eligibilitate stabilite de Comisia de Selecţie sunt următoarele:
- Cunoştinţe de limbă străină - interviu în timpul selecţiei
- Depunerea dosarului de candidatură la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe până în ziua precedentă selecţiei (vineri 10.06.2016, ora 15)
 
Dosarul de candidatură trebuie sa cuprindă următoarele documente:
- Programul de mobilitate (programul de lucru), semnat şi stampilat de către organizaţia gazdă
- Fişa individuală
- CV Europass (instrucţiuni de completare http://www.europass-ro.ro/index.php?page=doc) - fără publicaţiile sţiinţifice
- Copie după actul de identitate

Metodologie concursuri posturi didactice

Din atasamentele de mai jos puteti consulta metodologia pentru ocuparea posturilor didactice.

Pagini

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.