:: :: Diverse ::

| Departamentul de Chimie |     | Cadre didactice |     | Cercetare |     | Diverse |

Colectivul de chimie abordeaza în cadrul activitatii de cercetare, urmatoarele tematici: Electroni si ioni sensibili, Schimburi de electroni anorganici (redoniti), Utilizarea heteropoliacizilor în chimia analitica, Urmarirea procesului de sinteza a monocloracetatului de metil prin metode fizico-chimice de analiza, Studiul proprietatilor redox ale heteropoliacizilor prin voltametrie ciclica, Evaluarea caracteristicilor de productie prin monitorizarea depunerilor în apele geotermale din zona Oradea, România si Seltjasnernes, Islanda, electrosinteze organice, studii cinetice, etc.

 

Publicaţii
Analele Universităţii din Oradea - Fascicula de Chimie

Cercuri studenţeşti

Tematică

Cadrul didactic îndrumător

Nr. de studenţi care activează în cadrul cercului

Studiul activităţii enzimelor  exo-şi endogene

Cărăban Alina

6

Recuperarea de metale grele din deseuri industriale

Georgeta Gavriş

7

Sinteza şi investigarea structurii şi a proprietăţilor unor compuşi anorganici (heteropoliacizi, combinatii complexe, metale gerele, etc.)

Fodor Alexandrina
Peterehele Anda

4

Aditivi alimentari: analiză calitativă şi cantitativă.

Fodor Alexandrina
Petrehele Anda

5

Abordarea calitativa şi cantitativă a principiilor active din diferite preparate farmaceutice prin metode cromatografice şi spectrometrice

Merca Vasilica
Hodisan Sorin

8

Prelucrarea probelor in vederea analizelor cromatografice

Alina Cozma

5

Studii cinetice a reacţiilor chimice simple

Stănăsel Oana

6

Analiza uleiurilor volatile din diferite extracte vegetale

Sebeşan Mioara

6