:: :: Departamentul de Chimie ::

[ Departamentul de Chimie ]   [ Cadre didactice ]   [ Cercetare ]   [ Diverse ]   [ Autoevaluare ]

                   Laboratoare

În cadrul Departamentului de Chimie funcţionează următoarele laboratoare didactice:

 1. Laborator de chimie analitică calitativă şi cantitativă
 2. Laborator de chimie generală , chimia mediilor poluate şi electrochimie
 3. Laborator de chimie anorganică, chimie bioanorganică
 4. Laborator de chimie organică, biochimie
 5. Laborator de chimie - fizică şi analiză instrumentală
 6. Laborator de tehnologie chimică (B07 bis)
 7. Sala de balanţe (B112 bis)
 8. Laborator de dezagregări, evaporări, barbotări de gaze nocive
 9. Laborator de analiză spectrofotometrică şi cercetare
 10. Laborator de chimie computerizată
 11. Laborator de microscopie electronică (în comun cu Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică)
 12. Laborator de analiză spectrală (in comun cu Departamentul de Fizică)

 

Laborator de CHIMIE GENERALĂ
 

Laborator de CIMIE ANORGANICĂ
 

Llaborator de CHIMIE ANALITICĂ

Laborator de CHIMIE ANORGANICĂ

Laborator de CHIMIE FIZICĂ
 

Llaborator de ANALIZE SPECTROSCOPICE

 

Direcţii de cercetare

  • Chimia polioxometalatilor (sinteză, caracterizarea fizico-chimică, utilizări)
  • Depurarea apelor reziduale
  • Caracterizarea apelor geotermale
  • Cromatografia în start subţire a extractelor de plante
  • Studiul activităţii enzimatice a hidrolazelor din ţesuturi vegetale.

 

Contact

TELEFON: 0040259408157 (Director) / 0040259408430 (Secretariat) FAX: 0040259408461 (Decanat)

Adresa web:

www.chemanalsoradea.com

Adresa:

Departamentul de Chimie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Oradea
Str. Universităţii Nr. 1, cod 410087 Oradea - ROMANIA, Clădirea B, Sala 5