:: :: Cercetare Biologie ::

| Departamentul de Biologie |     | Cadre didactice |     | Cercetare |     | Diverse |

Centrul de cercetări biologice

http://www.bioresearch.ro

Clic pentru vizualizare

Centrul de Cercetări Biologice funcţionează în cadrul Universităţii din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Catedra de Biologie. Universitatea din Oradea este Universitate de stat.

1.3. Actul de înfiinţare:
Centrul de Cercetare a fost înfiinţat în 08 nov. 2005 în urma Hotărârii Senatului Universităţii din Oradea nr. 13669/8.11.2005., în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, Catedra de Biologie.

1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1155 (Universitatea din Oradea)

1.5. Director centru:conf.univ.dr. Burcă Sabin, str. Universităţii nr. 1 pav. M, sala MS05 Oradea, 410087, tel: 0259-408229

1.6. Adresa:
str. Universităţii nr. 1 pav. M, sala MS05 Oradea, 410087

1.7. Facultatea/Departamentul: Facultatea de Ştiinţe/Departamentul de Biologie.

1.8. Telefon, fax, pagina web, e-mail:
Tel: 0259-408161, 0259-408229

1.9. Secretar ştiinţific: şef lucr. dr. Blidar Cristian, str. Universităţii nr. 1 pav. M, sala MS05 Oradea, 410087, e-mail: cblidar@uoradea.ro

  
2. Domeniul de specialitate

Conform clasificării UNESCO

• 24 Ştiinţele vieţii

2401 Biologia animala (zoologia)
2405 Biometria
2407 Biologie celulara
2409 Genetica  
2413 Biologia insectelor  
2414 Microbiologia  
2415 Biologia moleculara
2417 Botanica
2499 Alte specialitati în biologie

Conform clasificării CAEN:

58        581: Activităţi de editare a cărţilor, revistelor şi altele
72        721: Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
85        854: Învăţământ superior
856: Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

 

3. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTATE

3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:
Misiunea centrului este de a realiza cercetări în cadrul unor granturi şi contracte de cercetare realizate de sine stătător sau în colaborare cu alte instituţii din ţară sau străinătate în aria de cercetare menţionată.
Direcţii de cercetare:

 1. Iniţierea de culturi de celule vegetale şi subcultivarea lor pe medii variate
 2. Înlăturarea hiperhidriei din vitrocultură
 3. Analizarea reactivităţii plantelor în vitrocultură, în condiţii variate de mediu
 4. Identificarea substraturilor optime de aclimatizare pentru plante
 5. Stabilirea condiţiilor optime pentru multiplicarea rapidă „in vitro” a speciilor de salcie şi plop, cu scopul aclimatizării şi obţinerii de biomasă vegetală, ca sursă de energie
 6. Micropropagarea, conservarea „in vitro” şi aclimatizarea unor specii vegetale pe cale de dispariţie,
 7. Studiul organismelor acvatice (bentos, ihtiofaună) şi a factorilor de mediu care-i influenţează
 8. Studii de enzimologie a solului
 9. Studiul influenţei apelor termale asupra biologiei şi ecologiei amfibienilor
 10. Cartarea faunei de amfibieni şi reptile din ţară
 11. Cercetarea spectrului trofic al unor amfibieni, a hibridismului şi fiziologiei acestora

3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora

Rezultatele cercetărilor sunt valorificate prin publicaţii în reviste cotate ISI, indexate în baze de date internaţionale, recunoscute CNCSIS, prin participări la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Ca recunoaştere a centrului acesta are un membru conducător de doctorate, membri experţi evaluatori CNCSIS, membri evaluatori ARACIS, citări ale lucrărilor în articole din reviste cotate ISI, membri în colectivele de redacţie sau de referenţi ale nor reviste reviste cotate ISI, indexate în baze de date internaţionale, recunoscute CNCSIS,  cotarea revistei Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Biologie în baze de date internaţionale baza rezumatelor la Institutul de Informare a Ştiinţei (Thomson ISI) în produsul ZR (Zoological Record) şi recenta cotare ISI a revistei North Western Journal of Zoology editată de membri centrului de cercetare.