:: :: Diverse ::

| Departamentul de Biologie |     | Cadre didactice |     | Cercetare |     | Diverse |

* Centrul de Cercetări Biologice al Universităţii din Oradea

* Analele Universităţii din Oradea - Fascicula de Biologie
Revistă internaţională de Biologie, indexată Thomson şi DOAJ

* Clubul Herpetologic Oradea
Publicaţii herpetologice, hărţi de distribuţie şi poze din herpetofauna României.

* North-Western Journal of Zoology
Jurnal de zoologie şi ecologie, cu apariţie anuala, indexat în produse Thomson ISI.

* Biologie-Oradea
Resursă ştiinţifico-didactică pentru studenţii biologi din Oradea. Materiale de lucrări practice şi de curs în format electronic.