:: :: Anunţ lansare POSDRU ::
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI
SOCIALE
AMPOSDRU
Fondul Social European
POSDRU
2007 - 2013
Instrumente structurale
2007 - 2013
OIPOSDRU ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL NAŢIONAL
DE CERCETĂRI ECONOMICE
"Costin C. Kiriţescu"

Investeşte în oameni!

BURSE DOCTORALE DE PREGĂTIRE ECOECONOMICĂ ŞI BIOECONOMICĂ COMPLEXĂ
PENTRU SIGURANŢA ŞI SECURITATEA ALIMENTELOR ŞI FURAJELOR
DIN ECOSISTEME ANTROPICE – ID 77082

POSDRU/CPP 107/DMI 1.5/S/77082 / 2010

Coordonator: Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Romane
Partener 1: Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu
Partener 2: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Partener 3: Universitatea din Oradea
Partener 4: Universitatea ”Nicolae Titulescu”
Partener 5: Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucureşti
Partener 6: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti
Partener 7: S.C.SIAT S.A.


Obiective: Formarea şi perfecţionarea transdisciplinară a 45 de doctoranzi, realizarea de cercetări inter-pluri-transdisciplinare în domeniile cunoaşterii complexe a pregătiri ecoeconomice şi bioeconomice, pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice.


Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul oficial http://www.bursedoctorat.ro/.


Conferinţa de lansare
25 martie 2011

Academia Română
Institutul Naţional de Cercetări Economice “Costin C. Kiriţescu”
Calea 13 Septembrie, nr.13. Casa Academiei Române, Aripa de Vest, etaj 7,
Sala “G. K. Constantinescu”


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.