METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE valabilă începând cu anul univ. 2017/2018