:: :: Sesiunea de comunicări ştiinţifice 2012 ::

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
a studenţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
-Oradea 25 MAI 2012-

 

Programul de
desfăşurare a sesiunii

12:00 Primirea participanţilor

13:00 Deschiderea festivă în C116

13:00-17:00 Activităţi pe secţiuni

17:00-18:00 Înmânarea diplomelor de participare

 

Termene

  • 13 aprilie 2011 comunicarea titlurilor şi rezumatelor; plata taxei de participare
  • 27 aprilie 2011 articolele "in extenso"
  • Lucrarile vor fi publicate într-un volum dedicat acestei manifestării: Stiinte exacte si stiinte ale naturii (Oradea), 2012, Vol. IV, ISSN 2066-3250

 

Secţiuni propuse:

  • matematică (algebră, geometrie, analiză matematică, didactică)
  • informatică (reţele de calculatoare, comunicaţii internet, inteligenţă artificială, baze de date, criptografie şi securitatea datelor, didactică)
  • fizică (fizică teoretică, experimentală şi aplicată, fizica în contextul dezvoltării cunoaşterii şi a progresului tehnologic, didactica fizicii, noi resurse şi metodologii de predare a fizicii)
  • chimie (anorganică, organică, analitică, chimie-fizică, chimia mediului, biochimie, chimie alimentară, chimie tehnologică, chimie computaţională, didactică)
  • biologie (ecologie, herpetologie, faună acvatică, paleontologie, genetică, biotehnologie, fiziologia plantelor, fitopatologie, botanică sistematică, microbiologie, didactică).


Persoane de contact:

Facultatea de Ştiinţe

Horea Oros (informatică) horos@uoradea.ro

Alina Alb (matematică) dalb@uoradea.ro

Alina Cozma (chimie)  acozma@uoradea.ro

Diana Cupşa (biologie animală, genetică) dcupsa@uoradea.ro

Cristian Blidar (biologie vegetală, microbiologie) cblidar@uoradea.ro

Adriana Petruş (didactică - biologie) apetrus@uoradea.ro

Cecilia Simut (fizică) csimut@uoradea.ro


Inspectoratul Şcolar Bihor

Ismet Omer  ismetomer@yahoo.com
Luminiţa Citrea  luminita_citrea@yahoo.com


Casa Corpului Didactic Bihor

Virginia Tiurbe gtiurbe@yahoo.com

 

Taxa de participare

  • 30 LEI pentru cadrele didactice
  • 10 LEI pentru studenţi şi elevi

 

(taxa include CD* cu lucrările conferinţei şi pauzele de cafea)

*atât CD-ul cât şi volumul au ISSN

Contul pentru incasari taxe sesiune stiintifica este urmatorul:

RO71TREZ0765003XXX000038
COD FISCAL: 4287939
TREZORERIA ORADEA

 

Descarcă, completează şi trimite persoanei de contact aferente domeniului de interes talonul de participare.

 

Comitetul de organizare:

Universitatea din Oradea
Rectorat
BUNGĂU CONSTANTIN – Ordonator de credite
CURILA SORIN– Secretar ştiinţific al Senatului

Facultatea de Ştiinţe
FILIP SANDA MONICA – Decan
GAL SORIN - Prodecan
CUPŞA DIANA – Şeful Catedrei de Biologie
CĂRĂBAN ALINA – Directorul Departamentului de Chimie
POPESCU CONSTANTIN - Directorul Departamentului de Matematică şi Informatică
MCOCIAN VICTOR EUGEN – Directorul Departamentului de Fizică

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
LUCA DOREL - Inspector Şcolar General
ANDRU CRISTIAN - Inspector Specialitate - Matematică
OMER ISMET - Inspector Specialitate - Informatică
TORJOC SILVIU - Inspector Specialitate - Fizică-Chimie
CITREA LUMINIŢA - Inspector Specialitate - Biologie

Casa Corpului Didactic Bihor
TIURBE VIRGINIA - Director CCD
ŞAITOŞ NICOLAE - Profesor Metodist


Organizatori:

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Str. Universităţii, nr.1, cod. 410087
Oradea, Telefon: 0040-259-408161


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, 410019
Tel. 0259416454; Fax 0259418016


 

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, 410019
Tel. 0259/412569; Fax 0259/476948


SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA
Calea Victoriei  125, Sector 1,  CP 12-Bucureşti
Telefon/Fax 312.45.73; 402.3811