:: :: Sesiunea de comunicări ştiinţifice 2010 ::

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
a studenţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
-Oradea 28 MAI 2010-

Raportul manifestarii stiintifice
Imagini din cadrul evenimentului

 

Programul de
desfăşurare a sesiunii

12:00 Primirea participanţilor

13:00 Deschiderea festivă în C116

13:00-1700 Activităţi pe secţiuni

17:00-18:00 Înmânarea diplomelor de participare

 

Termene

  • 10 aprilie 2010 comunicarea titlurilor şi rezumatelor;plata taxei de participare
  • 15 aprilie 2010 articolele "in extenso"
  • Lucrarile  acceptate vor fi publicate într-un volum dedicat acestei manifestării

 

Secţiuni propuse:

  • matematică (algebră, geometrie, analiză matematică, didactica matematicii, etc.)
  • informatică (inteligenţă artificială, baze de date, criptografie şi securitatea datelor,, multimedia, dezvoltare web, grafică pe calculator, didactică, etc. )
  • fizică (fizică teoretică, experimentală şi aplicată, fizica în contextul dezvoltării cunoaşterii şi a progresului tehnologic, didactica fizicii, noi resurse şi metodologii de predare a fizicii, etc.)
  • chimie (anorganică, organică, analitică, chimie-fizică, chimia mediului, biochimie, chimie alimentară, chimie tehnologică, chimie computaţională, didactica chimiei, etc.)
  • biologie (ecologie, herpetologie, faună acvatică, paleontologie, genetică, biotehnologie, fiziologia plantelor, fitopatologie, botanică sistematică, microbiologie, didactica biologiei, etc.).


Persoane de contact:

Facultatea de Ştiinţe

Horea Oros (matematică-informatică) horos@uoradea.ro

Cristian Horea (fizică) chorea@uoradea.ro

Cecilia Simut (fizică) csimut@uoradea.ro

Alina Caraban  (chimie)  acaraban@uoradea.ro

Diana Cupşa (biologie animală, genetică) dcupsa@uoradea.ro

Cristian Blidar (biologie vegetală, microbiologie) cblidar@uoradea.ro

Adriana Petruş (didactică - biologie) apetrus@uoradea.ro


Inspectoratul Şcolar Bihor

Ismet Omer  ysmetomer@yahoo.com
Gheorghe Dărăban ghdaraban@yahoo.co.uk
Luminiţa Citrea  luminita_citrea@yahoo.com


Casa Corpului Didactic Bihor

Virginia Tiurbe gtiurbe@yahoo.com

 

Taxa de participare

  • 50 LEI pentru cadrele didactice
  • 20 LEI pentru studenţi şi elevi

 

(taxa include CD* cu lucrările conferinţei şi pauzele de cafea)

*atât CD-ul cât şi volumul au ISSN

Contul pentru incasari taxe sesiune stiintifica este urmatorul:

RO71TREZ0765003XXX000038
COD FISCAL: 4287939
TREZORERIA ORADEA

 

Descarcă, completează şi trimite persoanei de contact aferente domeniului de interes talonul de participare.

 

Comitetul de organizare:

Universitatea din Oradea
Rectorat
ANTAL CORNEL – Rector
JURCUŢ Teodor – Prorector
CURILA SORIN– Secretar ştiinţific al Senatului

Facultatea de Ştiinţe
FILIP SANDA MONICA – Decan
GAL SORIN - Prodecan
FODOR ALEXANDRINA– Secretar Ştiinţific al Facultăţii
CUPŞA DIANA – Şeful Catedrei de Biologie
CĂRĂBAN ALINA – Directorul Departamentului de Chimie
POPESCU CONSTANTIN- Directorul Departamentului de Matematică şi Informatică
MOCA-PASCU CATALIN– Directorul Departamentului de Fizică

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
DOREL LUCA- Inspector Şcolar General
ELISAVETA ROŞU - Inspector Specialitate - Biologie
SILVIU TORJOC - Inspector Specialitate - Fizică-Chimie
ISMET OMER - Inspector Specialitate - Informatică
GHEORGHE TIRLA - Inspector Specialitate - Matematică

Casa Corpului Didactic Bihor
VIRGINIA TIURBE - Director CCD

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA
Prof. Univ. Dr. RADU CORNELIU


UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Str. Universităţii, nr.1, cod. 410087
Oradea, Telefon: 0040-259-408161


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, 410019
Tel. 0259416454; Fax 0259418016


 

CASA CORPULUI DIDACTIC BIHOR
Str. Mihai Eminescu, nr. 11, 410019
Tel. 0259/412569; Fax 0259/476948


SOCIETATEA DE STIINTE MATEMATICE DIN ROMANIA
Filiala Bihor, str. Spiru Haret nr. 3-5, Oradea, Telefon: 0259/41.76.68

SOCIETATEA DE CHIMIE DIN ROMÂNIA
Calea Victoriei  125, Sector 1,  CP 12-Bucureşti
Telefon/Fax 312.45.73; 402.3811