Centre de cercetare ale departamentului de Chimie

Centre de cercetare:

Plan de cercetare

Brevete

Certificat atestare centru cercetare

Premii si distinctii

Misiunea centrului constă în dezvoltarea cunoaşterii în domeniul chimic prin cercetări avansate de înalt profesionalism.

Principalele tematici de cercetare sunt: analizele fizico-chimice ale apelor geotermale, ale apelor reziduale provenite din industrie, aplicarea unor procedee recuperative în vederea separării unor metale din ape reziduale, utilizarea unor metode moderne de epurare a apelor naturale şi reziduale, tehnici de prevenire a problemelor de depunere şi coroziune apărute la utilizarea apelor geotermale în scopul încălzirii, investigarea compuşilor anorganici şi organici din punct de vedere chimic şi structural, izolarea şi analiza prin metode cromatografice a unor compuşi biologic activi din produse naturale, hidroliza enzimatică a unor compuşi naturali.

Direcţii de cercetare-dezvoltare-inovare:

  • monitorizarea compoziţiei chimice a apelor geotermale şi a apelor uzate rezultate din diverse procese tehnologice;
  • sinteza şi identificarea unor compuşi organici şi urmărirea mecanismelor de reacţie;
  • sinteza unor compuşi anorganici cu structură complexă;
  • identificarea şi separarea unor compuşi biologic activi prin metode cromatografice de înaltă performanţă;
  • aplicarea unor tehnici moderne de interferometrie cu laser în domeniul chimiei alimentare.

Dezvoltarea pe aceste direcţii de cercetare ştiinţifică conduce la integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională, contribuind totodată la dezvoltarea resursei umane cu calificare superioară în scopul susţinerii dialogului ştiinţă-societate.

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora:

Direcții de cercetare

Chimia verde: recuperarea ionilor metalici din deşeuri sub formă de îngrăşăminte cu microelemente
Metode spectrale de monitorizare a calităţii mediului
Analiza fizico-chimică a apelor cu efect terapeutic din judeţul Bihor

Analiza calității și compoziției uleiurilor esențiale separate din plante
Separarea unor compuși biologic activi din vegetale
Determinarea concentrației unor compuși organici din diferite produse de sinteză

Sinteza şi analiza structurală a polioxometalaţilor
Sinteza şi caracterizarea îngrăşămintelor cu microelemente
Studiul utilizării polioxometalaţilor în chimia analitică, electrochimie, chimie tehnologică

Investigarea implicaţiilor biologice ale compuşilor anorganici
Studiul cromatografic al bioflavonoidelor din diferite plante
Optimizarea separării cromatografice a pesticidelor din sol şi apă

Determinarea unor substanţe active din preparate medicamentoase prin TLC
Determinarea reziduurilor de pesticide din legume și fructe prin metoda HPLC
Studiul efectului microundelor asupra compușilor bioactivi din unele plante aromatice

Studiul adsorbției și detecției electrochimice a unor poluanți din soluții apoase
Studii cinetice a unor sisteme electrochimice în fază omogenă
Studii de coroziune a materialelor metalice

Tehnici de prevenire a problemelor de depunere şi coroziune apărute la valorificarea apelor geotermale în scopul încălzirii
Aplicarea interferometriei cu laser în domeniul chimiei alimentare
Hidroliza enzimatică a unor compuşi naturali

Aplicarea HPLC şi a spectrometriei în aprecierea activităţii antioxidante a vitaminelor din vegetale şi din produşi de sinteză
Caracterizarea informaţiei la nivel molecular
Optimizarea proceselor de adsorbţie prin design experimental

Tehnici moderne de epurare recuperativă a ionilor metalelor grele din ape reziduale
Aplicarea geotermometriei în estimarea temperaturii rezervelor de ape geotermale
Studii cinetice asupra substanţelor cu efect antimicrobian.

Prin rezultatele obţinute, Centrul de Cercetare „Chimie aplicată” va contribui la extinderea vizibilităţii cercetării româneşti nu doar pe plan naţional, ci şi la nivelul integrării europene.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.