Centre de cercetare ale departamentului de Chimie

Centre de cercetare:

Plan de cercetare

Brevete

Certificat atestare centru cercetare

Premii si distinctii

Misiunea centrului constă în dezvoltarea cunoaşterii în domeniul chimic prin cercetări avansate de înalt profesionalism.

Principalele tematici de cercetare sunt: analizele fizico-chimice ale apelor geotermale, ale apelor reziduale provenite din industrie, aplicarea unor procedee recuperative în vederea separării unor metale din ape reziduale, utilizarea unor metode moderne de epurare a apelor naturale şi reziduale, tehnici de prevenire a problemelor de depunere şi coroziune apărute la utilizarea apelor geotermale în scopul încălzirii, investigarea compuşilor anorganici şi organici din punct de vedere chimic şi structural, izolarea şi analiza prin metode cromatografice a unor compuşi biologic activi din produse naturale, hidroliza enzimatică a unor compuşi naturali.

Direcţii de cercetare-dezvoltare-inovare:

  • monitorizarea compoziţiei chimice a apelor geotermale şi a apelor uzate rezultate din diverse procese tehnologice;
  • sinteza şi identificarea unor compuşi organici şi urmărirea mecanismelor de reacţie;
  • sinteza unor compuşi anorganici cu structură complexă;
  • identificarea şi separarea unor compuşi biologic activi prin metode cromatografice de înaltă performanţă;
  • aplicarea unor tehnici moderne de interferometrie cu laser în domeniul chimiei alimentare.

Dezvoltarea pe aceste direcţii de cercetare ştiinţifică conduce la integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională, contribuind totodată la dezvoltarea resursei umane cu calificare superioară în scopul susţinerii dialogului ştiinţă-societate.

Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora:

  • Elaborarea de lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI/BDI, în volumele unor conferinţe/ sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
  • Elaborarea de cărţi de specialitate / monografii şi cursuri universitare în domenii prioritare.
  • Valorificarea rezultatelor obţinute prin programe naţionale şi internaţionale, granturi şi contracte de cercetare-dezvoltare încheiate cu diverşi beneficiari.
  • Atragerea studenţilor valoroşi chiar din anii mici, care să devină ulterior cercetători în domeniile de cercetare ale centrului.
  • Incurajarea participării masteranzilor în activităţile specifice centrului, în scopul formării unor buni specialişti.

Prin rezultatele obţinute, Centrul de Cercetare „Chimie aplicată” va contribui la extinderea vizibilităţii cercetării româneşti nu doar pe plan naţional, ci şi la nivelul integrării europene.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.