Lista provizorie a studenților care vor beneficia de cazare

În atașamentul de mai jos găsiți situația provizorie a cazărilor in camine.