ANUNŢ - În atenţia studenţilor din anii terminali

Înscrierea la examenul de licenţă / disertaţie, sesiunea iunie - iulie 2016, se desfăşoară în perioada 21.06.2016 – 04.07.2016 la Secretariatul Facultăţii, iar examenul se va desfăşura în 05 - 07 iulie 2016.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:

  • cerere de înscriere tipizată, vizată de conducătorul ştiinţific şi aprobată de decan;
  • foaie de lichidare completată şi vizată;
  • două fotografii color, recente, dimensiunea ¾ (pe hârtie mată);
  • copii ale certificatului de naştere, căsătorie (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • copie legalizată după diploma de bacalaureat (pentru absolvenţii altor promoţii);
  • chitanţă de plată a taxei de examen (în cazul absolvenţilor care repetă examenul);
  • Lucrarea de Licenţă sau Disertaţie însoţită de referatul lucrării.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.